Großbrand Manthal, Berg 20. Mai 2018

 

Bericht Starnberger Merkur

Bericht Süddeutsche Zeitung

Bericht im Starnberger Merkur (1 Monat nach Brand)